Nasza gwarancja

Produkty American Tourister są rygorystycznie testowane by uzyskać pewność, że nasze produkty spełniają wszystkie rygorystyczne normy. W konsekwencji, jeśli występuje z produktem American Tourister ( " Produkt "), i jest on spowodowany wadą produkcyjną, materiału lub wykonania, American Tourister podejmie się, według własnego uznania, albo naprawy lub wymiany produktu zgodnie z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja określona w Umowie dotyczy tylko pierwszego nabywcy lub osoby która otrzymała produkt w prezencie. Czas trwania gwarancji jest podany na karcie gwarancyjnej wewnątrz produktu i / lub na liście cech produktu na naszej stronie internetowej.

Gwarancja obejmuje tylko wady produkcji natomiast nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: niewłaściwym użyciem (takich jak transport nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkiem, ścieraniem, narażeniem na ekstremalne temperatury, rozpuszczalnikami, kwasami, wodą, normalnym zużyciem lub uszkodzeniami transportowymi (np. przez linie lotnicze). Konserwacja i naprawa pozagwarancyjna może zostać wykonana przez jakąkolwiek firmę, aby móc skorzystać z gwarancji na zakupiony produkt American Tourister wymaga korzystania tylko z zatwierdzonego serwisu American Tourister ("Centrum Serwisowe"). Niewłaściwe lub nieprawidłowo wykonane konserwacje lub naprawy powodują unieważnienie gwarancji. Aby zlokalizować Centrum Serwisowe, kliknij tutaj. Prosimy nie wysyłać swoich produktów bezpośrednio do American Tourister, gdyż tylko opóźni to naprawę. Niniejsza gwarancja jest globalna i możesz naprawić produkt w dowolnym centrum serwisowym na świecie. Jesteś jednak odpowiedzialny za wszystkie koszty dostarczenia produktu do centrum serwisowego, ale nie ograniczając się do, kosztów opakowania, transportu i należnych podatków.

Do obsługi gwarancyjnej w Centrum Serwisowym, będziesz potrzebował należycie wypełnionej oryginalnej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu. Centrum Serwisowe ustali, czy problem jest objęty gwarancją American Tourister. Jeśli gwarancja obejmuje daną usterkę, zostaniesz powiadomiony czy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Każda taka wymiana lub naprawa będzie wykonywana na koszt American Tourister, w tym z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem naprawionego lub wymienionego produktu do Ciebie. Jeśli produkt ma być zastąpiony, a nie jest on już dostępny, American Tourister zastąpi go porównywalnym produktem American Tourister.

Przypadkowe i wtórne szkody są wyraźnie wykluczone. Koszty pracy i szkody, które zostały wykonane przez osoby inne niż Centrum Serwisowe nie są objęte gwarancją. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jakiekolwiek gwarancje są niniejszym wyłączone. Gwarancja jest ograniczona do wartości produktu. Dane produkcyjne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zamki produktu mają jedynie zapobiegać przypadkowemu otwarciu i nie zawsze mogą zapobiec kradzieży Produktu lub jego zawartości, pęknięciu lub otworzeniu przez pracowników linii lotniczych, portów lotniczych i organów rządowych. Sprawdzić swój produkt bezpośrednio po użyciu przez kogokolwiek innego niż Ty. Jeśli produkt został uszkodzony w tranzycie, złoż wniosek do firmy tranzytowej (która jest ubezpieczona od uszkodzenia produktu) w miejscu przyjazdu, jeśli to możliwe, przed odprawą celną.

Gwarancja ta ma na celu nadanie użytkownikowi określonych praw. Oprócz praw opisanych w niniejszym dokumencie, mogą mieć także inne prawa w zależności od stanu lub kraju w odniesieniu do wyłączenia lub zastosowania gwarancji, szkody przypadkowe i wtórne oraz naprawy i wymiany. W związku z tym ograniczenia lub wyłączenia w szczególności zawarte w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.