Zaufali nam ludzie na całym świecie

Formularz wycofania

(Formularz ten należy wypelnić i odeslać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT:
Frucon²
Pittemsestraat 58d
8850 Ardooie (Belgium)
Fax : +32 51 696 837
customer.care@americantourister.com

Ja/My (•) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaźy następujących towarów (*)/o świadczenie następującej uslugi (*)Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesylany w wersji papierowej):
(*) Niepotrzebne skreślić.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Odpowiemy na Państwa zgłoszenie najszybciej jak to będzie możliwe.